Trójpański Kamień

Jest to kamień graniczny w kształcie trójbocznego ostrosłupa na zachodnim zboczu Leszczyńca na granicy polsko-czeskiej, który w 1732 roku postawiono na styku dawnych granic: Czech, Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego. Granica między Śląskiem a Czechami zaliczana jest do jednej z najstarszych granic w Europie. Pierwotnie był to szeroki, nie zasiedlony obszar, który ukształtowała natura w postaci gór porośniętych lasami. Dopiero na skutek wzrastającego zagospodarowania tego obszaru ukształtowała się granica w dzisiejszym tego słowa znaczeniu – urzędowo wyznaczona, oznaczona w terenie, w zależności od stosunków politycznych mniej lub bardziej strzeżona. Około roku 1620 opat z Broumova – Johannes Benno von Falkenberg zlecił wykonanie znaków na drzewach granicznych. Od strony Broumova była to tzw. „gałąź klasztorna” (fragment gałązki z zaczątkiem trzech nowych odgałęzień), a od strony Śląska krzyż. Ten sam opat spotkał się z hrabią von Hochberg von Fürstenstein (rodzina Hochbergów panowała w tym czasie na Zamku Książ) i z baronem Bernhardem von Stiellfried z Nowej Rudy w miejscu, gdzie spotykały się granice obszaru ich panowania. Trzej władcy spożyli wspólny posiłek pod bukiem stojącym w punkcie granicznym. W 1732 roku od tego miejsca zaczęto wymierzać granicę w celu jej ostatecznego wyznaczenia i „stałego podtrzymywania dotychczasowej przyjaźni”. W tym też miejscu wzniesiono z piaskowca pomnik o wysokości 1,65 m – Trójpański Kamień. Na jego trzech stronach widoczne są herby trzech władców, ich inicjały oraz rok 1732. Herb z koroną skierowany w kierunku Głuszycy należał do hrabiego von Hochberg von Fürstenstein; inicjały C.E. Oznaczają, że był on hrabią bezpośrednio podległym cesarzowi, M.G.V.H. oznaczają Max Graf (hrabia) von Hochberg. Na herbie skierowanym w stronę Nowej Rudy widoczne są trzy hełmy rycerskie, a ze środkowego wychodzi pięć włóczni z chorągiewkami. inicjały i.B.V.S. oznaczają Joseph Baron von Stiellfried. Trzeci herb jest skierowany w stronę Ziemi Broumovskiej. Widoczne sa na niej: laska opacka i mitra oraz inicjały O.A.B. – Otmar (Zinke), Abt (opat) von Braunau. Na tej stronie widoczne są też lata, w których ponownie wymierzano granicę: 1770, 1850, 1922.

Kamień 1
Kamień 2
Kamień 3

Mapa z XVIII wieku obejmująca wskazane miejsce

mapa.jpg

Pełna relacja dotycząca naszego odkrycia Trójpańskiego Kamienia jest we wpisie „Wycieczki sierpniowe”.

Zapraszam

Powrót do strony głównej

Ta strona powstała przy technicznej pomocy strony internetowe - ibex.pl. Wszelkie uwagi proszę wnosić w komentarzach lub pisać na info@pesel53.pl

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/pesel/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678